چرا یاد گذشته سنگینه؟

داشتم فکر می کردم چرا یادآوری لحظات گذشته، دیدن عکسهای چندین سال پیش، گذر از کوچة و خونة قدیم خودمون و هر چیزی که ما رو یاد بخشی از گذشته مون می اندازه، حس سنگینی بهمون می ده. حسی که حتی می تونه اشکمونُ در بیارهسوال. چون دلمون برای آدمها و لحظه های گذشته تنگ می شه؟ ولی گاهی حتی نمی خوایم که به اون دوران برگردیم ولی بازم بار دلمون سنگین می شه.

فکر می کنم دلیلش اینه که می فهمیم عمر واقعاً  زود می گذره!خیال باطل

/ 0 نظر / 12 بازدید